JoopVoetVerpakkingen logo

Selecteer de taal

Duurzaam ondernemen als producent van kunststof verpakkingen voor de voeding

Respectvol omgaan met het milieu vormt een van onze belangrijkste verantwoordelijkheden. Kunststof verpakkingen worden op dit moment als dé manier gezien om voedsel in te verpakken.

  • Kunststof verpakkingen kunnen de houdbaarheid van voedsel aanzienlijk verlengen. Dit zorgt ervoor dat voeding minder snel hoeft weggegooid te worden. Denk maar eens na hoelang je bijvoorbeeld yoghurt of verse groenten in de winkelrekken zou kunnen bewaren zonder kunststofverpakking.
  • Kunststof verpakkingen zijn licht en zorgen dus voor een transport met een zo laag mogelijke CO2 uitstoot.
  • Kunststof verpakkingen zijn flexibel in vorm en productieproces. Voor elke vorm van voeding kan wel een verpakking gemaakt worden.
  • Kunststof verpakkingen zijn erg betaalbaar en hebben daardoor geen grote prijsimpact op de verpakte voeding.
  • Kunststof verpakkingen zijn uitermate geschikt op vlak van voedselveiligheid. De hoogkwalitatieve grondstoffen die wij gebruiken zijn erg inert. Een chemische stof wordt inert (letterlijk: willoos, traag) genoemd als deze niet of nauwelijks reageert met vrijwel alle andere chemicaliën. Onze verpakking worden regelmatig getest om migratie tussen de verpakking en het voedingsmiddel te vermijden.

We realiseren ons echter ook dat het imago van kunststof de laatste jaren een flinke knauw heeft gekregen. Iedereen kan zich wel beelden van de ‘plastic soep’ voor de geest halen. Net als bij andere grondstoffen vinden we het een verlies dat kostbare producten verloren gaan door onze verpakkingen als wegwerptoepassingen te zien.

Hernieuwbaarheid - herbruikbaarheid

Als producent van verpakkingen zetten wij vooral in op de hernieuwbaarheid van de materialen. De verpakkingen die wij maken zijn uit 1 mono-materiaal gemaakt en daardoor perfect recyclebaar.
Helaas zijn de recyclingstromen hier vandaag nog niet altijd op voorzien.
Als voorbeeld kunnen we de klassieke PET-flessen van frisdranken nemen. Verpakkingen van ditzelfde materiaal, mogen helaas niet in de PMD-afvalstroom mee gesorteerd worden.
In de nabije toekomst zou dit echter in de positieve zin veranderen.

Wij zijn ook vragende partij, net als onze klanten, om een alternatieve grondstof te gebruiken in de toekomst. De realiteit leert ons echter dat dit nog niet voor morgen is, een omschakeling naar duurzame alternatieven vraagt tijd. We volgen nieuwe, duurzame trends in de sector op.

Door kwalitatieve grondstoffen te gebruiken zorgen we er ook voor dat onze verpakkingen door de eindconsument perfect kunnen hergebruikt worden.
Onze hoogwaardige potten en deksels zijn vaatwasmachinebestendig en kan de consument vele malen opnieuw inzetten om voedsel in te bewaren.

Bio plastics

Bio Plastics Biomaterialen worden opgesplitst in enerzijds materialen die van bio oorsprong zijn, en anderzijds materialen die afbreekbaar/composteerbaar zijn al dan niet thuis composteerbaar of industrieel composteerbaar.
De materialen die van bio oorsprong zijn, zijn niet of nauwelijks te onderscheiden van de huidig ingezette grondstoffen, al is er nog minder keuze in verschillende types en moet er nog getest worden of voor deze toepassing de verwerking mogelijk is. (bv. bio-PP, bio-PET, bio-PE)

De materialen die composteerbaar/afbreekbaar zijn, hebben echter helemaal andere eigenschappen en moeten toepassing per toepassing bekeken worden. Meestal zijn de aandachtspunten transparantie, warmte resistentie, vocht resistentie, voedingsgeschiktheid en spijtig genoeg ook kostprijs.

Qua marketing ligt dit verhaal erg gevoelig, aangezien het resultaat nog steeds eenzelfde verpakking is, enkel tegen een beduidend hogere kostprijs.

Voor de consument is het allemaal nog heel onduidelijk.
Daarvan wordt dikwijls misbruik gemaakt door de marketeers, “Greenwashing” wordt dat genoemd, iets groener laten lijken dan het eigenlijk is.
Ook de wildgroei aan Europese ecologische logo’s helpt de consument niet bij het ontwarren van de bio-knoop.
De consument zal een verpakking pas als bio aanzien hij die zelf kan composteren in de tuin, maar dat is slechts bij de minderheid van de materialen echt aan de orde.
En dan moeten we ons de vraag stellen of het wenselijk is dat waardevolle materialen zomaar weggegooid worden.

Wij geloven meer in recycling en hergebruik van deze verpakkingen.